...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก เครื่องถ้วยสันกำแพง
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
หนังสือรวบรวมคำบรรยายของนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ที่ได้บรรยายเรื่องเครื่องถ้วยสันกำแพง ในการสัมมนาทางโบราณคดีของกรมศิลปากร ที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2503 โดยจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ
“ วันหนึ่งใน พ.ศ. 2495 ข้าพเจ้าได้พบเตาใหม่อีกแห่งหนึ่งโดยบังเอิญ ขณะที่เข้าไปท่องเที่ยวในป่าที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองนครเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 23 กิโลเมตร ปรากฏว่าได้พบเศษเครื่องถ้วยเคลือบเรี่ยราดไปตามป่า ข้าพเจ้าได้สอบถามชาวบ้านใกล้เคียง ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทราบว่าเศษเครื่องถ้วยเคลือบที่พบเรี่ยราดนั้น ได้มีมาตั้งครั้งไหน และสมัยไหน ข้าพเจ้าจึงขอเรียกชื่อว่า เครื่องถ้วยสันกำแพงต่อไป”
http://164.115.27.97/digital/items/show/15930....

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)