...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก ตำนานสิงหนวัติกุมาร
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
ตำนานสิงหนวัติกุมารเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61 ซึ่งกรมศิลปากรพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2479
ตำนานสิงหนวติกุมารฉบับสอบค้น เริ่มเรื่องด้วยการอธิบายถึงศักราชต่างๆ ที่มีใช้ในประเทศไทย โดยเริ่มจากปีนักษัตรกับศกจุลศักราช ศักราชไทยเดิม พุทธศักราช มหาศักราช ศักราชกับเกณฑ์เทียบ เกณฑ์เทียบคลาดเคลื่อนกับปีนักษัตร กำเนิดโบราณศักราช ถัดมาได้เล่าถึงประวัติชาติไทยในประเทศจีนโดยสังเขป เพื่อให้ทราบถึงต้นตระกูลไทเมืองซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นน่านเจ้า แล้วจึงอธิบายเนื้อเรื่องการสอบค้น สิงหนวติกุมาร พร้อมทั้งมีบัญชีลำดับกษัตริย์ครองเวียงโยนกนคร และลำดับขุนผู้รองเวียงปรึกษา ในตอนท้าย
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
หรือคลิกที่ลิงก์
https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/17265-ตำนานสิงหนวติกุมาร-ฉบับสอบค้น

(จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง)