...

101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า
101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า
พม่าเป็นประเทศใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งวัฒนธรรมทางธรรมชาติและด้านความเพลิดเพลิน เป็นหนังสือให้ความรู้และความเข้าใจในการเที่ยวชม วัดวัง และสถานที่สำคัญในพม่าได้อย่างสมบูรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผู้เขียนได้นำเรื่องบางส่วนมาถ่ายทอดเป็นหนังสือ เพื่อให้รู้จักพม่าในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนข้อมูลภูมิหลัง อดีต ปัจจุบัน และศิลปะของพม่า
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการท้องถิ่น                                                                  
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                          
แนะนำโดย นางมนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)