...

เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง
เกร็ดย่อยร้อยเรื่อง
เป็นเรื่องเกร็ดเบ็ดเตล็ด มารวมร้อยให้เป็นเรื่อง หรือมีจำนวนเรื่องมากถึงหนึ่งร้อย ผู้เขียนค้นคว้าและใช้ประสบการณ์อันยาวนาน เป็นการเลือกเฟ้นสาระจากหนังสือหลายๆ เล่มมากลั่นกรองไว้ตามเรื่องต่างๆ ได้อ่านในเวลาอันสั้น มีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภาษานิยาย นิทานและประเพณี อ่านเพื่อหาความรู้และเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ซึ่งบางเรื่องไม่มีใครคิดมาก่อน เสมือนได้รับความรู้จากหนังสือเล่มอื่นๆ อีกมากมายหลายเล่ม
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการท้องถิ่น                 
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่                                            
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)