...

ลำปางเมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ 100 ปี
ลำปางเมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ 100  ปี       
คนที่รู้จักรากเหง้าของบ้านเกิดเมืองนอน รู้ทั้งข้อดีและข้อด้อย ทั้งความเจริญและความเสื่อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยแห่งยุคสมัย ย่อมเป็นผู้มีดุลยภาพทางความคิดและทางอารมณ์ ถ้าจะรักท้องถิ่นรวมไปถึงรักชาติ ก็จะรักเป็นรักอย่างมีวุฒิภาวะ ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ วัดและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า มีรถม้าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และผู้คนก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งยังคงรักษาไว้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น จึงเป็นเมืองที่ควรค่าแก่การมาเยือนและน่าศึกษาอย่างยิ่ง
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                                
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                              
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดื์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง)