...

จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์
จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรีจากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์        
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติจีน ที่เดินทางจากบ้านเมืองเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบุรพกษัตริย์สยาม ทั้งที่มาค้าขาย รับราชการ และอยู่พักอาศัยตั้งรกรากสร้างฐานะ และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการปรวนแปรและหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในราชสำนักสยาม บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจีนมหาประเทศแต่ครั้งโบราณ นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของราชสำนักจีน และหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินฮ่องเต้หลายยุคหลายสมัยควบคู่กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พงศาวดารสยามแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์     
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                      
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                  
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง)