...

เครื่องถ้วยพะเยา
เครื่องถ้วยพะเยา
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของบรรพชนชาวเมืองพะเยาเมื่ออดีต จากเนื้อดินที่ถูกปั้นแต่งผสมผสานกับเส้นสายและลวดลาย แล้วผ่านกระบวนการหลอมรวมด้วยจิตวิญญาณจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อแกร่งที่มีความงดงามลงตัว จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกค้นพบในเมืองพะเยา ไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึก หรือประติมากรรมหินทรายต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในอดีตของเมืองพะเยาเป็นอย่างดี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาในอดีต
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องหนังสือท้องถิ่น  
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                  
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง)