...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
ผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
โครงการศึกษาเรื่องผ้าและการแต่งกายในสมัยโบราณจากจิตรกรรมฝาผนังบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นโครงการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการขององค์ประกอบของลายผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย  โดยในเล่มให้ข้อมูลของผ้าในสมัยต่างๆ ทั้ง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 และสมัยประวัติศาสตร์ หลังพุทธศตวรรษที่ 18 คติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ผ้า ลักษณะผ้าโบราณ รวมทั้งความเป็นมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ด้วย
http://mobile.nlt.go.th/readall/375626
สมัครสมาชิกฟรีในเว็บไซต์เพื่ออ่าน Full Text ค่ะ

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)