...

แต้จิ๋ว จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่
แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่

จีนแต้จิ๋ว ถือเป็นคนจีนกลุ่มใหญ่ในไทยจากจีนห้ากลุ่ม (แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน แคะ ไหหลำ กวางตุ้ง) ซึ่งต่างจากในประเทศจีน จีนแต้จิ๋ว ถือเป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีประชากรเพียง 20 กว่าล้านคน และเมื่อรวมประชากรจีนแต้จิ๋วจากทั่วโลกมีเพียง 26-27 ล้านคน ซึ่งน้อยกว่าจีนกลุ่มอื่นๆ แต่ด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยสติปัญญา ความปราดเปรื่องปรีชา ความรู้ความสามารถ ความละเอียดอ่อนลึ้กซึ้ง มีภาษาและวัฒนธรรมที่โดดเด่น จึงทำให้เป็นที่รู้จัก และโด่งดังไปทั่วประเทศจีนและทั่วโลก

อ่านได้ที่ห้องหนังสือทั่วไป 2 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
แนะนำโดย จารุภา อินยะบุตร

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)