...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม
เป็นผลงานจิตรกรรมแบบประเพณีที่เขียนบนเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย ภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ 2 ฉบับนี้ นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในแต่ละท้องถิ่นที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาพ ที่มีทั้งความงดงามในเชิงศิลปะและมีความหมายในทางปรัชญาและศาสนา
การจัดพิมพ์สมุดภาพไตรภูมิครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลจากสมุดภาพไตรภูมิ จำนวน 2 ฉบับ คือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนา เลขที่ 9 ชื่อ แผนที่ไตรภูมิ อักษรลาว และสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม เลขที่ 1 ชื่อ ไตรภูมิภาษาเขมร มาจัดพิมพ์ในเล่มเดียวกัน  โดยจัดเรียงลำดับให้สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านเป็นตอนแรก และต่อด้วยสมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม จำนวน 168 ภาพ พร้อมคำอธิบายภาพอย่างกว้าง ๆ ไว้ใต้ภาพ
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
http://mobile.nlt.go.th/readall/375627
สมัครสมาชิกฟรีในเว็บไซต์เพื่ออ่าน Full Text ค่ะ

(จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง)