...

ยุคทองล้านนา
ยุคทองล้านนา
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสามัญชน     
เนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนต้องการเน้นภาพที่เด่นชัดของประวัติศาสตร์ล้านนาขึ้นมาในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง เพื่อขับรายละเอียดที่สะท้อนถึงสามัญชนในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน ถือเป็นก้าวแรกที่จะแสดงหาตัวตนและบทบาทของสามัญชนในประวัติศาสตร์ล้านนา ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็พยายามแสดงว่าล้านนาเชื่อมโยงกับโลกเศรษฐกิจภายนอกเช่นไร โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยพล็อตใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามัญชนมีบทบาทในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ในยุคทองของล้านนา ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 เนื่องจากเศรษฐกิจสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นในสังคม โดยเฉพาะชนชั้นสามัญ
สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                          
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่                     
แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)