...

พิธีกรรมในศาสนา (เล่ม2)


ชื่อเรื่อง
 : พิธีกรรมในศาสนา(เล่ม2)
ผู้เขียน : สุริยา รัตนกุล
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-279-048-5
เลขเรียกหนังสือ : 294.3138 ส867พ ล.2
ประเภทหนังสือห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1 

 

 

 

 

 

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเล่ม1โดยทันที ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนั้นด้วยการที่บอกว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ก็ไม่ได้พูดถึงแค่ศาสนาหลักๆในโลกอย่าง พุทธ คริสต์ อิสลาม หรือ ฮินดู เพียงเท่านั้น แต่จะมีการเล่าย้อนตามยุคสมัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่ายังไม่ก็เกิดเป็นศาสนา แต่เริ่มมีการประกอบพิธีกรรม ก็จะถูกหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในเล่มนี้อีกด้วย ยันไปถึงศาสนายิบย่อยที่ไม่ได้ถูกยกย่องเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก แต่มันก็มีอยู่จริงๆอย่างคร่าวๆ หรือบางทีแค่ถูกนำมาพูดถึงในการยกตัวอย่างบางหัวข้อเพียงเท่านั้น ซึ่งตามบริบททางศาสนาจะเป็นการหลีกเลี่ยงการพูดถึงสภาวะทางสังคมหรือการดำเนินวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นพิธีกรรมต่างๆนี้ขึ้น เนื้อหาทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ออกมาจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และการรวบรวมหลักฐานโดยตัวผู้แต่งเอง แล้วนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาที่นุ่มลึกและเข้าใจง่าย

แนะนำโดย : ณริน อินทนงลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 258 ครั้ง)