...

วีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ เรื่อง “การอนุรักษ์หนังสือสมุดไทย” ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
Tags:
Keywords: เอกสารโบราณ, สมุดไทย, หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 501 ครั้ง)