...

สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19

     ชื่อเรื่อง : สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19

     ผู้แต่ง : ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

     สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

     ปีที่พิมพ์ : 2563

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-04-4932-3

     เลขเรียกหนังสือ : 616.91 ย127ส

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1


สาระสังเขป : วิกฤตโควิด-19 (COVID-19) ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนกว่า 190 ล้านคน ผู้เสียชีวิตกว่า 4.1 ล้านคน โดยยังมี    ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องด้วยจำนวนเตียงและบุคลากรที่ดูแลนั้นมีน้อยเกินกว่าที่จะรับดูแลได้ทั้งหมด ผู้ติดเชื้อหลายรายที่ยังต้องรอการรักษาอยู่ที่บ้านหรือที่อยู่อาศัย ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชน จนนำไปสู่ภาวะเครียด กังวล ส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ดูแลรอบข้าง ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 การดูแลจิตใจให้เข้มแข็งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง "สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19" มุ่งเน้นการฝึกสติด้วยตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ทุกคนต่างก็ต้องแยกตัวไม่ให้รับหรือส่งเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่น ซึ่งมีการกล่าวถึง การฝึกสมาธิสยบความว้าวุ่นและความเครียดจากโควิด-19 /การจัดการกับความเครียดจากวิกฤตโควิด-19 / ฝึกสติให้เป็นวิถีชีวิตทั้งในระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19 / สติในจิต (สติปล่อยวาง) ให้เราอยู่กับโควิด-19 แต่ไม่เป็นทุกข์กับมัน / สติช่วยไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร การฝึกสติเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตที่จำเป็นเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 เหมาะสำหรับผู้ที่กักตนอยู่ที่บ้านและอยากเปลี่ยนวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จนถึงเวลาหลายเดือน อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความว้าวุ่นทางจิตใจ เช่น กลัว เครียด เหงา ท้อแท้ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลเสียต่อจิตใจแล้วยังมีผลกระทบต่อ สุขภาพด้วย เพราะความเครียดและว้าวุ่นใจที่ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย การดูแลจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อช่วยให้ตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 

(จำนวนผู้เข้าชม 523 ครั้ง)