...

ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น: การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน

 


     ชื่อเรื่อง : ทำแบบญี่ปุ่นสำเร็จแบบญี่ปุ่น: การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน

     ผู้แต่ง : มากิ ชิโอชาวะ

     ปีที่พิมพ์ : 2564

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-301-736-9

     เลขเรียกหนังสือ : 658.04 576

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ :  หนังสือทั่วไป 1สาระสังเขป
:
ปัจจุบันนี้มีธุรกิจการค้าเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ จนไปถึงธุรกิจ SME ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ผุดขึ้นมาเหมือนกับดอกเห็ด แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงและฉาบฉวย ทำให้บางธุรกิจต้องล้มเลิกกิจการไป อาจเกิดจากสายป่านสั้น หรือขาดทุนจากการขายสินค้า ซึ่งไม่ใช่แค่สินค้าและเงินจำนวนมากที่จะต้องสูญเสียไป แต่ยังเป็นกำลังใจของเจ้าของกิจการที่ไม่สามารถประกอบกลับมาเหมือนเดิมได้ แต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้ดำรงอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า 100 ปี โดยผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายทั้งภัยธรรมชาติ หรือสงคราม จะเป็นการเล่าเรื่องจากเจ้าของธุรกิจที่ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมา การให้กำลังใจตนเอง หรือสิ่งใดที่เป็นการกระตุ้นที่ทำให้เจ้าของนั้นลุกขึ้นสู้ อีกทั้งยังเสนอมุมมองของคนรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่นที่มีต่อกิจการของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นความเคยชินหรือสิ่งที่อยากทำจริงๆ เมื่อถึงเวลาสานต่อธุรกิจนั้นจะกลายเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยให้เกิดการไตร่ตรองและสามารถเลือกทางเดินให้อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดความเสียดาย

แนะนำหนังสือโดย : ชุติกาญจน์ สายละออ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

(จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง)