...

องค์ความรู้เรื่องการจัดสร้างงานศิลปกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

     ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้เรื่องการจัดสร้างงานศิลปกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพพระบรมศพ       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

     สำนักพิมพ์ : สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

     ปีพิมพ์ : 2562

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-283-456-1

     เลขเรียกหนังสือ : 709.593 ว394อ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือกรมศิลปากร

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 

สาระสังเขป : สำนักช่างสิบหมู่ ได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยรับผิดชอบงานประณีตศิลป์ทั้งหมด การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ ได้แก่ งานศิลปกรรมประกอบอาคาร งานประกอบตกแต่งพิเศษ งานจัดสร้างพระโกศ      เครื่องสังเค็ด การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ การออกแบบ จัดสร้างราชรถ ราชยาน สำนักช่างสิบหมู่ จึงได้รวบรวมข้อมูล    การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธี ทั้งการซ่อม บูรณะ การจัดสร้างให้เป็นองค์ความรู้ในการสร้างงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ โดยจัดพิมพ์หนังสือ"องค์ความรู้เรื่องการจัดสร้างงานศิลปกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงศพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจกรมศิลปากรผ่านงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / ขนบธรรมเนียมเรื่องการสร้างพระเมรุมาศ / ฉัตรประกอบในพระเมรุมาศ / ผ้าม่านประดับ   พระเมรุมาศ / จิตรกรรมฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศ / ประติมากรรมเทพและเทวดาประกอบพระเมรุมาศ / ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ประกอบพระเมรุมาศ / การออกแบบผ้าทองย่น ลายฉลุตบทอง ลายฉลุซ้อนไม้ / จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรมแสดงเรื่องราว "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" / การบูรณปฏิสังขรณ์และการจัดสร้างราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / การจัดสร้างพระหีบจันทน์ พระโกศจันทน์ ช่อไม้จันทน์ และท่อนฟืนไม้จันทน์ / การจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ ผอบอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร และถ้ำศิลาทรงพระบรมราชสรีรางคาร / การจัดสร้างเครื่องสังเค็ด / นิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต (การสร้างสรรค์พระเมรุทองอันเสมือนพระวิมานที่ยิ่งใหญ่) นอกจากรายละเอียดขององค์ความรู้ต่างๆ แล้วยังมีภาพประกอบสีงดงามทำให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจในรายละเอียดขององค์ความรู้ต่างๆ               ทั้งกระบวนการขั้นตอนการซ่อมบูรณะ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเล่มมากยิ่งขึ้น ด้วยหวังถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการจารึกสืบสานกระบวนการงานช่างศิลปกรรมที่จัดสร้างในรูปแบบตามขนบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีอันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 371 ครั้ง)