...

55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย


     ชื่อเรื่อง :
55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย

     ผู้เขียน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

     สำนักพิมพ์ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

     พันธุ์พืช

     ปีพิมพ์ : 2561

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 970-616-316-423-0

     เลขเรียกหนังสือ : 333.783 อ817ห

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป 

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1

 

สาระสังเขป : อุทยานแห่งชาติ คือ มรดกที่ล้ำค่าของแผ่นดิน เป็นพื้นที่ที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงสภาพดั้งเดิมไว้มากที่สุด สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และเป๋ยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในประเทศไทยจากปี 2505 ที่ได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย จนถึงปี 2560 ได้มีการประกาศอุทยานแห่งชาติแล้ว จพนวน 131 แห่ง เนื่องในโอกาสที่การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติครบรอบ 55 ปี จึงได้มีการรวบรวมและนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาขอการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติแห่งแรกองโลก : อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) อุทยานแห่งชาติ มรดกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติความหมายและคุณค่า กำเนิดอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย : อุทยานแห่งชาติของไทย จำนวน 72 แห่ง แบ่งออกตามยุคสมัย ประกอบด้วย ยุคเริ่มแรก (พ.ศ. 2486-2520) เป็นยุคของการเตรียมการบุกเบิกเพื่อดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นต้น ยุคการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ (พ.ศ. 2521-2528) เป็นยุคของการเร่งสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและความเหมาะสม เพื่อประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติฦูหินร่องกล้า เป็นต้น ยุคการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (พ.ศ. 2529-2544) ยุคที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างรายได้หลักของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และยุคของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ (พ.ศ. 2544-2559) เป็นช่วงที่มีกระแสของการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามามีบทบาท เช่น อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวการจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยยุค 4.0 : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน วิวัฒนาการอุทยานแห่งชาติไทย และแผนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจและก่อเกิดความตระหนักแก่ประชสชนในการช่วยกันดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติอันเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน เพื่อที่จะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามในอุทยานแห่งชาติต่อไปอย่างยั่งยืน  

(จำนวนผู้เข้าชม 1087 ครั้ง)