...

ภาษาจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง) พร้อมCD


     ชื่อเรื่อง :
ภาษาจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง)
พร้อมCD

     ผู้แต่ง : อ. เหยิน จิ่งเหวิน

     สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

     ปีที่พิมพ์ : 2555

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-08-1130-4

     เลขเรียกหนังสือ : 495.182495911 ห723ภ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : หนังสือทั่วไป 1สาระสังเขป :
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า หลักขั้นพื้นฐานสองข้อในการเรียบเรียงตำราเรียนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติคือ เริ่มจากง่ายไปยากกับ เรียนเนื้อหาที่จำเป็นก่อนและถ้ามองจากบางแง่มุมแล้วจะพบว่าอิทธิพลของภาษาแม่คือตัวกำหนดนิยามของคำว่า ง่ายกับ ยากกล่าวคือ คำว่า ง่าย ที่ว่านี้คือส่วนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาษาแม่ของผู้เรียน ส่วนคำว่า ยาก ที่ว่านี้คือส่วนที่ต่างกับภาษาแม่ของผู้เรียน หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเรียนแบบเจาะจง สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ มีทั้งอธิบายด้วยภาษาจีนและภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีกมากมายที่จะทำให้ได้เข้าถึงภาษาจีนมากขึ้น เนื่องจากสังคมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเพื่อรับกับสังคม ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจง่ายและเห็นผลเร็ว อาจจะมีทั้งคำศัพท์ง่ายและยากเราก็ยังสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ พร้อมทั้ง CD ที่ให้เราได้เข้าถึงภาษาจีนมากยิ่งขึ้นและจะช่วยทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติและราบรื่น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีน และผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติม


จัดทำโดย นางสาวจิดาภา พนาสุขสันติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(จำนวนผู้เข้าชม 432 ครั้ง)