...

ฝ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC


     ชื่อเรื่อง :
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC + RC 1000 Questions

     ผู้เขียน : อี กี แท และ ซน แท อิก 

     สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

     ปีพิมพ์ : 2560

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-236-992-6

     เลขเรียกหนังสือ : 428 อ772ผ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : หนังหนังสือทั่วไป 1


สาระสังเขป : TOEIC (Test of English for Internation Communication) เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ใช้สำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของบางประเทศ หรือการสมัครเข้าทำงานของบางสถาบันหรือองค์กร โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาจำเป็นในการทำงานร่วมกับ     ชาวต่างชาติรวมถึงความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน ข้อสอบถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1979 โดย ETS (Educational Testing Service) ที่สหรัฐอเมริกา และมีการนำไปใช้กับ 150 ประเทศทั่วโลก และกว่า 14,000 สถาบันและองค์กรที่ใช้ข้อสอบโทอิคในการเลื่อนตำแหน่งหรือคัดเลือกพนักงานส่งไปทำงานที่ต่างประเทศ " ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC" เป็นการรวบรวมข้อสอบเสมือนจริงที่จะเน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัดให้ผู้อ่านได้ลองเตรียมตัวทดสอบก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนเต็ม โดยมีการแบ่งข้อสอบออกเป็น 5 ชุด รวมแล้วมีข้อสอบถึง 1,000 ข้อ เนื้อหาจะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั่วไปในที่ทำงาน เน้นทั้งคำศัพท์ การแสดงความรู้สึก บทสนทนา และประโยคต่างๆ ซึ่งมักมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระดับชำนาญ (การเซ็นสัญญา การเจรจา การตลาด การขาย การวางแผน ธุรกิจ การประชุม) การผลิต (โรงงาน สายการผลิต การควบคุมคุณภาพ) การเงินและงบประมาณ (ธนาคาร การลงทุน ภาษี การบัญชี การเรียกค่าเสียหาย)      การพัฒนา (การวิจัย การพัฒนาสินค้า) สำนักงาน (การประชุมของผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการ การเขียนจดหมาย การบันทึกข้อความ การโทรศัพท์ การส่งแฟกซ์ อีเมล อุปกรณ์เครื่องมือในสำนักงาน) ผู้คน (การสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การลาออก เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การแนะนำตนเองและการสมัครงาน) ที่อยู่อาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สถาปัตยกรรม การวางแผนก่อสร้าง การซื้อและให้เช่า บริการไฟฟ้าและแก๊ส) การท่องเที่ยว (รถไฟ เครื่องบิน แท็กซี่ รสบัส เรือ เรือสำราญ ตั๋ว ตารางการท่องเที่ยว ประกาศในสนามบิน การเช่ารถ โรงแรม การจอง การเลื่อนและยกเลิก) เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเน้นให้ผู้เรียนค่อยๆ ทดลองทำข้อสอบ วิเคราะห์รายละเอียดของ        คำตอบ แก้โจทย์ไปตามลำดับ ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ไม่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ เพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษให้เตรียมพร้อมกับ       การสอบจริง ทั้งสำรวจตัวเองว่าบกพร่องในจุดไหน และเสริมจุดนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 360 ครั้ง)