...

คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

     
   
 ชื่อเรื่อง : คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

     ผู้เขียน : ทาเคชิ ฟุรุคะวะ

     สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

     ปีพิมพ์ : 2562

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : 978-616-08-3409-9 

     เลขเรียกหนังสือ : 158.7 ฟ379ค 

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป 1สาระสังเขป :
คนมักจะยึดติดกับการทำงานให้สมบูรณ์แบบ ความคาดหวังนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นแรงกดดันจนทำให้ทำงานพลาดหรือต้องรับภาระที่หนักเกินไป ดังนั้นหาก        เราลองปล่อยวางความคิดเรื่องสมบูรณ์แบบแล้วเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างยืดหยุ่นลองดู ผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ บรรลุผลแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปก็ได้  "คนทำงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ" เป็นหนังสือแปลจากนักเขียนชาวญี่ปุ่น "ทาเคชิ ฟุรุคะวะ" วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งได้แนะนำแนวคิดและวิธีการใชีชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์และงาน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ นำเสนอความคิดที่เชื่อว่า เพียงแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ได้ ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป แนะนำว่าพฤติกรรมหรือความคิดแบบไหนที่ไม่ดี และสนับสนุนให้ลองเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ เช่น สมบูรณ์แบบเกินไป ลดประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้น ประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพงาน อย่ากลัวความผิดพลาด สร้างความสบายใจให้กับตัวเอง และใช้แรงงานของคนรอบข้างอย่างถูกวิธี เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนลักษณะนิสัยและพฤติกรรม เพื่อลดความตึงเครียดและควากดดันจากการทำงานสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ให้เป็นการทำงานอย่างมีประสิทธภาพ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงหลักการคิด และการกระทำต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

(จำนวนผู้เข้าชม 367 ครั้ง)