...

เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”
  • ย้อนกลับ
  • เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”
ชื่อเรื่อง : เส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 3 “วัดในนครเชียงใหม่”
ผู้แต่ง : สมโชติ อ๋องสกุล
ปีที่พิมพ์ : 2559
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

(จำนวนผู้เข้าชม 1065 ครั้ง)