...

กล้วยไม้ของ...พ่อ     ชื่อเรื่อง : 
กล้วยไม้ของ...พ่อ

     ผู้เขียน :  -

     สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท.

     ปีพิมพ์ : ม.ป.พ.

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ :  -

     เลขเรียกหนังสือ : ๖๓๕.๙๓๔๔ ก๒๘๘ฮ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป 

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑


สาระสังเขป :
กล้วยไม้ของ...พ่อ เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานพิธีฌาปนกิจศพของคุณพ่อฮุยควน แซ่เล้า ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนใจกล้วยไม้ ทั้งในแง่มุมของศาสตร์และศิลป์ที่ใช้เวลามากกว่า ๔๐ ปี ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้อย่างจริงจัง อดทน มุมานะและตั้งใจจริง ด้วยเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอดและนำเสนอเรื่องราวของกล้วยไม้ที่ท่านได้สร้างพันธุ์ใหม่ๆ มากมายหลายพันธุ์ และส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนำเสนอรายละเอียดชื่อพันธุ์ของกล้วยไม้แคทลียาพันธุ์ต่างๆ และมีบทกลอนเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้นั้นๆ อย่างสั้นๆ  พร้อมภาพสีประกอบจำนวนกว่า ๑๐๐ ภาพ  ซึ่งภาพดอกกล้วยไม้ที่นำมาแสดงในหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ ด้วยความรู้ความสามารถและจินตนาการ อีกทั้งยังมีเรื่องกล้วยไม้ไทยในเวทีโลก สถานการณ์กล้วยไม้ไทย แหล่งผลิต พันธุ์กล้วยไม้  เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิต การใช้ภายในประเทศ การส่งออก การปลูกเลี้ยงแคทลียา ลักษณะธรรมชาติและการเติบโต การดูแลรักษา โดยทางผู้รวบรวมและจัดพิมพ์มุ่งหวังเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจจะเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกหรือเป็นอาชีพต่อไป       

(จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง)