...

วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย


 
     ชื่อเรื่อง :
วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย 

     ผู้เขียน : อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์  

     สำนักพิมพ์ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๒

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๑๖-๑๘๐๗-๐

     เลขเรียกหนังสือ : ๖๑๓.๒๘๖ อ๒๖๒ว

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑สาระสังเขป :
วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ (Organic compound) ที่ได้รับจากอาหารตามธรรมชาติ ร่างกายจำเป็นต้องได้รับวิตามินจากอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพื่อป้องกันวิตามิน หากเกิดการขาดวิตามินแต่ละชนิดจะส่งผลให้เกิดอาการที่เฉพาะแตกต่างกันไป จึงนับว่าวิตามินเป็นสารจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราอย่างยิ่ง "วิตามินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย" เป็นการนำเสนอความรู้เรื่องวิตามินมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัยและทุกภาวะสุขภาพ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องของวิตามิน ประกอบด้วย (๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิตามิน ได้แก่ การจำแนกวิตามิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้วิตามินของร่างกาย การขาดวิตามิน ภาวะได้รับวิตามินเกิน สถานการณ์การขาดวิตามินในประเทศไทย และการค้นพบวิตามิน (๒) วิตามินในอาหารประเภทต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณวิตามินในอาหาร ได้แก่ แหล่งของวิตามินในอาหาร ตัวอย่างปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง และปริมาณวิตามินในอาหาร (๓) วิตามินที่ละลายในน้ำต่อสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย เช่น วิตามินซีกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย โรโบฟลาวินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย กรดแพนโทเทนิกกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย โฟเลทกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย และ ไบโอตินกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย เป็นต้น (๔) วิตามินที่ละลายในไขมันต่อสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเคกับสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย (๕) การประเมินภาวะวิตามิน ได้แก่ การประเมินทางโภชนาการ และการประเมินภาวะวิตามิน และ (๖) อันตรกิริยาระหว่างยากับวิตามิน ได้แก่ อันตรกิริยาระหว่างยาและสารอาหาร และอันตรกิริยาระหว่างยาและวิตามิน ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านอาหาร โภชนาการและวิตมิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและต่อยอดด้านการศึกษาต่อไป     

(จำนวนผู้เข้าชม 460 ครั้ง)