...

บาตรเดียวท่องโลก     ชื่อเรื่อง :
บาตรเดียวท่องโลก 

     ผู้เขียน : พระพิทยา ฐานิสฺสโร

     สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)

     ปีพิมพ์ : ๒๕๕๙

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๘๗-๖๑๖-๔๐๖-๕๖๓-๕

     เลขเรียกหนังสือ : ๒๙๔.๓๑๔๔ พ๓๔๙บ

     ประเภทหนังสือ : หนังสือทั่วไป

     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑


สาระสังเขป : บาตรเดียวท่องโลก เป็นบันทึกการเดินทางของทั้งภายในและภายนอกของพระพิทยา ฐานิสฺสโร ที่บอกเล่าเรื่องราวในสถานการณ์จริงจากการจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ นำมาเสนอผ่านมุมมองของพระภิกษุซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถคิดตามได้และรู้สึกได้ถึงความหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยเป็นการสอนธรรมให้ข้อคิดที่ผู้อ่านจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งตัวบุคคล สถานที่ เรื่องเล่าแต่ละเรื่องเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เห็นและเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงขณะแห่งชีวิต มีการเขียนเป็นเรื่องสั้นๆ จบเป็นเรื่องๆ หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย (๑) ก้าวด้วยใจไปกับสติ เช่น เธอคือของขวัญของโลก ผู้ขออันทรงเกียรติ รักหรือหลง สงบ สยบ หนาว ตะวันในหิมะ เป็นต้น (๒) ทุกพื้นที่มีวิถีแห่งพุทธะ เช่น รุ่งอรุณแห่งการให้ ไม่มีสงครามใดทำให้ชีวิตดีขึ้น บ้านสำน้ำตาล อาหารทุกมื้อคือยา คนสุก พุทธะในมือโจร เป็นต้น (๓) โลกใบใหญ่ในใจเรา เช่น กุญแจใจไขสุขภาพ เราต่างอยู่ในทุกสิ่ง วันนี้เธอมีความสุขหรือยัง สัจธรรมจาก "แวนโก๊ะ" ขอบคุณที่เคารพหน้าที่ เป็นต้น (๔) มิตรภาพคือทุกสิ่งของชีวิต เช่น เหตุผลของการอยู่ร่วมกัน โรงเรียนความจริง แต่งงานเป็นเพียงการเริ่มต้น บ้านแห่งบุญ บุญใหญ่ พลังภายใน บ้านคือที่นี่และขณะนี้ เป็นต้น ซึ่งในทุกๆ บทจะเขียนเริ่มต้นด้วยการนำผู้อ่านไปท่องโลกอันกว้างข้างนอกด้วยเรื่องราวที่เร้าใจให้ครุ่นคิด พิจารณาจนรู้สึกได้ถึงความหมายที่แตกต่างระหว่างอกุศลธรรมและกุศลธรรม หรือสิ่งไม่ดีและสิ่งดี ที่เกิดปรากฎขึ้นภายในจิตใจคนเรา และสุดท้ายก็จะกล่าวด้วยบทภาวนาที่จะทำให้ได้เข้าใจตอนจบอย่างสงบ  นับได้ว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านทั้งเพื่อการบ่มเพาะจินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา อันจะทำให้เกิดความสมดุลในใจทั้งเมตตา ปัญญา และศรัทธาต่อตนเองและเพื่อนร่วมโลก   

(จำนวนผู้เข้าชม 416 ครั้ง)