...
เชิญชมนิทรรศการ "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ขอเชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน"  ณ อาคารจัดแสดง 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ระยะเวลาการจัดแสดง 9 ธันวาคม 2558 ไปจนถึง 5 ธันวาคม 2559 สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

(จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง)