...
การเปิดนิทรรศการ "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน" วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 พิพิธภัณฑสถนแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการ "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน"  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว นิทรรศการ "เครื่องทองอยุธยา มรดกของโลก มรดกของแผ่นดิน" จัดแสดง ณ อาคาร 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยมีระยะเวลาจัดแสดง ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 ไปจนถึง 5 ธันวาคม 2559

(จำนวนผู้เข้าชม 443 ครั้ง)