...

กิจกรรม Bike for Dad
กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม
 
 2 - 10 พ.ย. 58 จังหวัดเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทางเว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/bikefordad/
 2 - 10 พ.ย. 58 รับลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ห้องสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
 20 พ.ย. 58 เวลา 15.00 น. จังหวัดซักซ้อมเส้นทางการปั่นจักรยานตามเส้นทางจริง
 2 ธ.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีการรับสิ่งของพระราชทาน และจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5 ธ.ค. 58 พิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11 ธ.ค. 58 เวลา 15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

รายละเอียดเส้นทางปั่นเพื่อพ่อ
 
ระยะทางปั่นเพื่อพ่อ 29 กิโลเมตร
จุดเริ่มต้น ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดสิ้นสุด ถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดพัก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
สถานที่มงคลของจังหวัด - เจดีย์วัดสามปลื้ม
- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
- ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
- พระตำหนักสิริยาลัย
- เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
- พลับพลาตรีมุข
- วัดหน้าพระเมรุ
- วัดธรรมมิกราช
- วัดราชบูรณะ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
- โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
- เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- วัดมหาธาตุ
- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
- วิหารพระมงคลบพิตร
- ศาลหลักเมือง
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
- วัดใหญ่ชัยมงคล

(จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง)