...

แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯฉบับสมบูรณ์
แนะนำหนังสือให้อ่าน เรื่องตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯฉบับสมบูรณ์
ตำรายาศิลาจารึก วัดพระเชตุพนฯฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2562. 483 หน้า. ภาพประกอบ. 350 บาท.
รวบรวมข้อมูลของตำราที่จารึกไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าให้รวบรวมสรรพวิชาการแขนงต่างๆ ที่จารึกบนศิลาหรือแผ่นศิลา และได้ปั้นรูปฤาษีดัดตนด้วยท่าทางต่างๆ ประดับไว้ภายในบริเวณวัดด้วยซึ่งมีรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน เป็นตำรายาด้านสมุนไพร ตำรานวดแผนโบราณและวิชาหัตถศาสตร์
615.1
ต361
ฉ.02 ( ห้องหนังสือทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)