...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561. 230 หน้า. ภาพประกอบ.
พาไปรู้จักกับ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก อุทยานแห่งชาติ มรดกทางธรรมชาติ ความหมายและคุณค่า 55 ปี อุทยานแห่งชาติไทย กำเนิดอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย เรียงตามยุคคือ ยุคเริ่มแรก ยุคการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ต่อมา ยุคการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และสุดท้าย ยุคของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ การจัดการอุทยานแห่งชาติ ในประเทสไทยยุค4.0 ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน วิวัฒนาการอุทยานแห่งชาติไทย แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ลำดับที่1- ลำดับที่154 แห่ง
333.783
อ817ห
ฉ.01-ฉ.02
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)