...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. สารสินสวามิภักดิ์
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. สารสินสวามิภักดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2556. 343 หน้า. ภาพประกอบ.
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 31 ตอน เนื้อหากล่าวถึงตระกูลสารสินและ ประวัติของพจน์ สารสิน ตอนที่ 1 หมอเทียนฮี้ รับราชการ จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสารสินสวามิภักดิ์ ซึ่งเป็นต้นตระกูลสารสินและเป็นบิดาของพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศไทย ตอนที่ 2 ศึกฮ่อและไข้ป่า ถึงตอนที่ 4 พระยาสารสินสวามิภักดิ์ ตั้งแต่ตอนที่ 5 กล่าวถึงเรื่องราว ชีวิตของพจน์ สารสิน วัยเยาว์ ไปจนถึงตอนที่ 31 บั้นปลายอันอบอุ่น
923.1593
ว666ส
ฉ.01-ฉ.02
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)