...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. 7 บูรพกษัตริย์ราชภักดิ์
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. 7 บูรพกษัตริย์ราชภักดิ์. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์,
2559. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 180 บาท.
เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ที่ได้นำพาประเทศชาติไทย ให้ยังคงเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ โดยกองทัพบกได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม และนำมาประดิษฐานยัง อุทยานราชภักดิ์ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
923.1593
ฝ211จ ( ห้องทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)