...

แนะนำหนังสือให้อ่าน โช โอกะ. Organic Farm สร้างฟาร์มสุขยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
แนะนำหนังสือให้อ่าน
โช โอกะ. Organic Farm สร้างฟาร์มสุขยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์.
กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2565. 160 หน้า. ภาพประกอบ. 195 บาท.
เนื้อของเล่มนี้ อธิบายถึงความปลอดภัยของอาหารและความสำคัญของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำเสนอแนวคิดการบริโภคผักผลไม้ออร์แกนิก ที่ช่วยรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว รวมถึงการฟังเสียงเตือนจากธรรมชาติว่าเราต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งยังมีการอธิบายเรื่องการใช้สารเคมีที่ทำลายสมดุลธรรมชาติและอันตรายต่อมนุษย์ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
631.584
ช799อ ( ห้องทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)