...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี. Born to be เภสัชกร Exclusive
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี. Born to be เภสัชกร Exclusive. นนทบุรี : ไอดีซีฯ,
2561. 272 หน้า. ภาพประกอบ. 195 บาท.
เป็นคู่มือที่บอกเส้นทางการเรียน และประกอบอาชีพเภสัชกร การเตรียมตัวสอบ การเลือกเรียนที่ไหน ชีวิตในการเป็นนักศึกษาเภสัชกร เมื่อเรียนจบแล้วจะเป็นอย่างไร เนื้อหาในเล่มนำเสนอในรูปของพี่รหัสที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เรียนเภสัชกร ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเรียนเภสัชกรที่เป็นอาชีพได้อย่างดี
615.107
ส732บ ( ห้องทั่วไป 2 )

(จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง)