...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2556. 215 หน้า. ภาพประกอบ. 250 บาท.
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ได้แนะนำสถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทั้งหมด 21 แห่ง จาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความหมายของมรดกโลกคืออะไร มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างไร มีอุปสรรคในการอนุรักษ์มรดกโลกอย่างไร มรดกโลกในอาเซียนมีอะไรบ้างทั้ง 21 แห่งใน 7 ประเทศอาเซียน ติดตามรายละเอียดได้จากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
306.48
ม192 ( ห้องทั่วไป 1 )

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)