...

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม. รายงานประจำปี 2558 – 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม. รายงานประจำปี 2558 – 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2561. 244 หน้า. ภาพประกอบ.
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 - 2560 ภายในเล่มประกอบด้วย สารจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม สารจากอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ ความเป็นมา อำนาจ หน้าที่ และโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน ปี 2558-2560 ใน ด้านยุทธศาสตร์ การให้คำปรึกษากฎหมายฯ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ผลงานการช่วยเหลือสำคัญ บทความหนี้นอกระบบ : ผลงานวิจัย เป็นต้น
364.168
ร451
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง)