...

แนะนำหนังสือน่าอ่าน วรทัศน์ วัชรวสี. ราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม : ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ. กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2560. 304 หน้า. 450 บาท.
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
วรทัศน์ วัชรวสี. ราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม : ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ. กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2560. 304 หน้า. 450 บาท.
หนังสือเล่มนี้ จัดทำรวบรวมเกี่ยวกับ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ ราชอาณาจักรสุโขทัย รัชกาลที่ 1จนถึง รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์พระวงศ์พระร่วงแห่งเมืองสุโขทัย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอาณาจักรสุโขทัยรวมกับราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 1- 33 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ธนบุรีเพียงหนึ่งเดียว ก่อนสถาปนาราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ การสถาปนาฯ รัชกาลที่ 1 - 10 และ นามสกุลที่จอมพล สมเด็จพระอนุชาราชธิราชฯทรงประทาน นามานุกรมราชสกุลวงศ์จักรี พระราชบัญญัติราชสกุลนามสกุลและพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456ด้วย
929.7593
ว199ร
ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)