...

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม - จัดแสดงเรื่องราวเมืองนครปฐมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดดเด่นด้วยโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16

·         นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รุงเทพมหานคร - แหล่งเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

·         พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

·         พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

·         พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ปราสาท บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

·         พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย

·         พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน เชียงใหม่

·         หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ พะเยา

·         พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยุธยา

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

·         โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

·         พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

·         พิพิธภัณฑ์ธงสยาม

·         พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai national flag museum) ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

·         พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร จัดแสดงความเป็นมาของงานเฉลิมพระนคร 100 ปี พ.ศ. 2425 และงานเฉลิมพระนคร 150 ปี พ.ศ. 2475 และงานเฉลิมพระนคร 200 ปี พ.ศ. 2525

·         ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

·         พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์ของเก่าและตะเกียงที่มากที่สุดในประเทศไทย

·         จิปาถะภัณฑ์ ราชบุรี

·         พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (Phuket Thai Hua Museum)

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู - สตูล

·         บ้านเกวียนมุก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง - มุกดาหาร

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง - อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหัวสำโรง - ลพบุรี

·         พิพิธภัณฑ์สถานวัดไลย์ - ลพบุรี

·         พิพิธภัณฑ์สุขสะสม - พุทธมณฑลสาย 2

·         พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง - อ.สันทราย เชียงใหม่

·         พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง - อ.แกลง ระยอง

·         พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ-กรุงเทพมหานคร

·         สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ ลพบุรี

การศึกษา

·         พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมาตรฐานอันดับหนึ่งในสยามประเทศ แห่งแรกในโลก โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ

·         พิพิธภัณฑ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ [อาคารวัฒนา] พิพิธภัณฑ์การศึกษาของล้านนาในอดีต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

·         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

·         พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ 3ศิลป์รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

·         พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรุงเทพมหานคร

·         หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ธรรมชาติวิทยา

·         พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ภูเก็ต

·         พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพมหานคร (ปิดบริการแล้ว)

·         พิพิธภัณฑ์หินแปลก กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร

·         สยาม โอเซี่ยน เวิลด์ สยามพาราก้อน กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: จัดแสดงตัวอย่างและวัฏจักรของหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณีวิทยา

·         พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น

·         พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

·         พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ระยอง

·         พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ ชลบุรี

·         พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

·         พิพิธภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์แมลง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์แมลง อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

·         พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน แสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ และการประยุกต์

·         พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์หอยทากบกแห่งแรกของไทยที่จัดแสดงนิทรรศการหอยทากที่พบในประเทศไทย

·         พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

·         พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล สถาบันทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

·         พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ

·         อุทยานผีเสื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·         พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา

ธรรมชาติวิทยาด้านพฤกษศาสตร์

·         พิพิธภัณฑ์พืช “ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธ์” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCU)

·         พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

·         พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA)

·         พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUB)

·         พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (BK)

·         หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF)

·         พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

·         พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU)

·         หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (QBG)

·         พิพิธภัณฑ์พืชภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

สื่อสารและคมนาคม

·         พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร หาดใหญ่

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา

·         พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

·         พิพิธภัณฑ์รถไฟ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์รถพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์จักรยาน บ้านจักรยาน - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย

·         พิพิธภัณฑ์โทรคมนาคม

·         พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์

·         พิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณ

·         พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม

·         พิพิธภัณฑ์เรือไทย (Thai Boat Musem) - พระนครศรีอยุธยา

·         พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

ทหารและสงคราม

·         อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

·         พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ สมุทรปราการ

·         พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ วังปารุสกวัน

·         พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กรุงเทพมหานคร

·         ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี

·         พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก กาญจนบุรี

·         พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า กาญจนบุรี

·         พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

·         พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ

·         พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

·         พิพิธภัณฑ์กรมพลาธิการทหารบก

·         พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

·         พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

·         พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5 กรุงเทพมหานคร 02-297-5279

·         พิพิธภัณฑ์ทหารม้า สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

·         พิพิธภัณฑ์เสรีไทย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กฎหมายและราชทัณฑ

·         พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์อัยการไทย กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

·         พิพิธภัณฑ์ตำรวจ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[แก้]

·         พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กำแพงเพชร

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี พิษณุโลก

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์

·         พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัดบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ป่าชายเลน วัดบางกระดี่

·         พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ อ่างทอง

·         พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง นครปฐม

·         พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดูเพิ่ม หัวข้อ ผ้าไทย

บุคค

·         พิพิธภัณฑ์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมอาสารักษาดินแดน ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เจ้าดารารัศมี เชียงใหม่

·         พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์บ้านคึกฤทธิ์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม

·         พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร

·         พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น สกลนคร

·         อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (วัดอนงคาราม) กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลปิน มนตรี ตราโมท (บ้านโสมส่องแสง) นนทบุรี

วิทยาศาสตร

·         พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี

·         จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

·         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

·         ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ท้องฟ้าจำลอง จ.ร้อยเอ็ด

·         พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·         พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต

·         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร

·         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น

·         พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สีลม กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

ดาราศาสตร์และอวกา

·         พิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งชาติ ชลบุรี

การเกษต

·         พิพิธภัณฑ์ประมง ม.เกษตรศาสตร์

·         พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี

·         พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์

·         สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแพทย์และสาธารณสุ

·         พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

·         พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

·         พิพิธภัณฑ์โรคระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

·         พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·         พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ (Vach Vidyavaddhana Museum) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ทางทันตกรรม ลักษณะของฟันที่ผิดปกติที่เกิดจากโรคและฟันผุ นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญที่นับเป็นประวัติศาสตร์ คือ ยูนิตทำฟัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยทรงทำพระทนต์

·         พิพิธภัณฑสถานกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ชิ้นเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งหุ่นจำลองทางการแพทย์ และแผนภาพอวัยวะ

·         พิพิธภัณฑสถานออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก หุ่นกระดูกสันหลัง กายอุปกรณ์

·         พิพิธภัณฑสถานกุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงอุปกรณ์สำหรับแสดงประวัติความเป็นมาในด้านกุมารศัลยศาสตร์

·         พิพิธภัณฑสถานเครื่องยาไทยและประวัติเภสัชกรรมไทย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประวัติเภสัชกรรม และอุปกรณ์การทำยาไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดี และวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสมุนไพร ฯลฯ

·         พิพิธภัณฑสถานปรสิตวิทยาในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แสดงตัวอย่างปรสิตภายในและภายนอกของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เป็นหนอนพยาธิ แมลง ไร เห็บ และโปรโตซัว ที่มีความสำคัญทางด้านสัตวแพทย์ ฯลฯ

·         พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

·         พิพิธภัณฑ์สมุนไพร

·         พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

·         พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

·         สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธศาสน

·         พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม

·         พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร

·         พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น สกลนคร

·         พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง นครปฐม

·         พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม กระบี่

·         พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ "ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน" นครศรีธรรมราช

·         พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์ เชียงราย

·         พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ

·         พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

ศิลป

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

·         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art หรือ MOCA) กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·         พิพิธภัณฑ์การถ่ายภาพ House of Lucie - สุขุมวิท 63 ซอย 8 กรุงเทพมหานคร

·         หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลป์กรุงเทพมหานคร  

·         มิวเซียมสยาม (Museum Siam) หรือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

·         หออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศิลปะ ในฐานะ องค์อัครศิลปิน และเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน

·         บ้านคีตกวีลูกทุ่งไทย ครูไพบูลย์ บุตรขัน จังหวัดปทุมธานี

·         พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน - จังหวัดนครศรีธรรมราช

·         พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) - จังหวัดเพชรบุรี

·         พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง - อำเภองาว จังหวัดลำปาง

·         พิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่ (Khao Yai Art Meseum) หรือ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  

·         พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ พัทยา (Art in Paradise)

·         พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง (พัทยา) จังหวัดชลบุรี

ผ้าไทย

·         พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

·         พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร: รวบรวมผ้าจากโครงการศิลปาชีพมาไว้หลากหลาบรูปแบบ

·         พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่: รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง ที่เจ้าดารารัศมี ทรงส่งเสริม และผ้าส่วนพระองค์

·         พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่ง ประเทศไทย เชียงใหม่: รวบรวมผ้าโบราณจากหลายท้องถิ่น โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก

·         พิพิธภัณฑ์ผ้า พิษณุโลก: หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร รวบรวมผ้าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีฐานข้อมูลการผลิตผ้าโดยเฉพาะในภาคเหนือ มีร้านขายผ้า งานสัมมนา และนิทรรศการหมุนเวียน

·         สาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ สุโขทัย: พิพิธภัณฑ์เอกชน เน้นผ้าซิ่นตีนจกของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะผ้าหาดเสี้ยว และมีผ้าซิ่นทองคำ ที่ทอด้วยไหมทองคำด้วย

·         พิพิธภัณฑ์ผ้า ชัยนาท: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าขิดไทครั่ง ในจังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง

·         ศาลาไหมไทย ขอนแก่น: ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น อ.ชนบท รวบรวมผ้าไหมมัดหมี่นับร้อยๆ ลายของอีสาน มีผ้าทอมือขายด้วย

·         พิพิธภัณฑ์อูบคำ เชียงราย: พิพิธภัณฑ์เอกชน มีผ้าทอของหลากหลายเผ่าไท รวมทั้งชาวเขาด้วย และมีศิลปะวัตถุอื่นๆ นอกเหนือจากผ้า

·         บ้านคำอูน เชียงใหม่: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าทอพื้นเมืองที่งดงาม ที่เจ้าของสะสมเอาไว้ มีศิลปวัตถุอื่นๆ ให้ชมด้วย

·         พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ แพร่: พิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมผ้าซิ่นตีนจกของภาคเหนือไว้มากมาย ทั้งของเก่า และที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในปัจจุบัน

·         สถาบันทักษิณ สงขลา: รวบรวมผ้าทอภาคใต้ได้ทุกท้องถิ่น และยังมีผ้าของชาวไทยมุสลิมด้วย

·         บ้านคำปุน อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผ้า และแหล่งผลิตผ้าทอพื้นเมืองของอีสานด้วย

·         ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา: รวมรวบผ้าทอของชาวไทยลื้อ สาธิตวิถีชีวิตของชาวลื้อ และเครื่องใช้ต่างๆ

·         ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี: เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก แสดงวิถีชีวิต การแต่งกายของชาวไทยทรงดำในจังหวัดเพชรบุรี

·         บ้านไร่ไผ่งาม เชียงใหม่: เดิมเป็นบ้านของป้าดา (แสงดา บันสิทธิ์) ศิลปินแห่งชาติ ปัจจุบันมอบให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล รวบรวมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จำนวนมาก ในบริเวณบ้านยังมีการทอผ้าตามปกติเช่นในอดีต

·         พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนา เชียงแสน เชียงราย เป็นเรือนไม้สองชั้น จัดแสดงผ้าล้านนาแบบเชียงแสน มีโรงทอผ้า และแสดงวิถีชีวิตไทยล้านนาสมัยโบราณ

·         พิพิธภัณฑ์ผ้าสะสม บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ รวบรวมผ้าโบราณที่หาดูยาก

เศรษฐกิจ

·         ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

·         พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถ.นิคมรถไฟมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เชียงใหม่

·         พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรุงเทพมหานคร

มานุษยวิทยา

·         สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

·         สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม (สพร.) - เป็นพิพิธภัณฑ์อุษาอาคเนย์ ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสังคมไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

·         พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง ลพบุรี

·         พิพิธภัณฑ์ชาวโส้ สกลนคร

·         พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่

·         ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา

·         ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี

·         หอฝิ่น เชียงราย

·         พิพิธภัณฑ์วัดม่วง ราชบุรี

·         พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ[1]

หุ่นขี้ผึ้ง[แก้]

·         พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

·         อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

อื่นๆ

·         พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร

·         พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ พระนครศรีอยุธยา [2]

·         พิพิธภัณฑ์การกีฬา กรุงเทพฯ

·         พิพิธภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย กรุงเทพฯ

·         พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร) บางรัก กรุงเทพฯ

·         พิพิธภัณฑ์ริปลีย์ เชื่อหรือไม่ พัทยา

·         พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวาก สุพรรณบุรี

·         พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

·         พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ เชียงใหม่

·         พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

·         พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 27 แห่ง

·         บ้านพิพิธภัณฑ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

·         พิพิธภัณฑ์สึนามิระหว่างประเทศ

·         นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

·         พิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ

·         พิพิธภัณฑ์ของเล่น (Tooney Toy Museum) ปากเกร็ด นนทบุรี [3]

·         พิพิธภัณฑ์ของเล่นเชียงราย (Chiang Rai Toy Museum) บ้านห้วยสัก อำเภอเมือง เชียงราย

·         หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

(จำนวนผู้เข้าชม 2631 ครั้ง)