...

ท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้มีสมญานาม "นักโบราณคดีสมัครเล่น"
ท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้มีสมญานาม "นักโบราณคดีสมัครเล่น" 

ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านเป็นบุคคลสำคัญของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถ้าพูดถึงท่าน ทุกคนต้องเคยคุ้นหูกันอย่างแน่นอน ด้วยอัจฉริยภาพในด้านการสอนธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่ว จนได้รับประกาศจาก UNESCO ยกให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก  และอีกหนึ่งผลงานที่ท่านสนใจ จนทำให้ผู้คนในแวดวงด้านโบราณคดีให้ขนานนามท่านว่าเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่น 
----------------------------
เรียบเรียงข้อมูล /กราฟิก 
นายกิตติ ชินเจริญธรรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ ลบลาย นักวิชาการวัฒนธรรม
----------------------------------------
อ้างอิง
1. ทำไมจึงอุตริเป็นนักโบราณคดี? เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, โบราณคดี ไชยา ศรีวิชัย. (2493-2514).
2. เรียบเรียงจาก พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, พุทธทาสอยากเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่น, ศิลปวัฒนธรรม, 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560.
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส9.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส10.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส11.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส12.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส13.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ท่านพุทธทาส14.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง)