...

องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าพระบฏ (ผ้าบฏ) วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าพระบฏ (ผ้าบฏ) วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
เรียบเรียง/ภาพ นางสาวกรกช พาณิชย์
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

(จำนวนผู้เข้าชม 2753 ครั้ง)