...

ประกาศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรางคลังเก็บโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

(จำนวนผู้เข้าชม 580 ครั้ง)