...

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมปลูกต้นไม่สีเหลือง

 

วิธีการปลูกดอกดาวเรือง

แนะนำชาวชัยนาทที่ต้องการจะปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขอให้เริ่มปลูกช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยเริ่มจากการไถหน้าดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปประมาณ ตันต่อไร่ ยกร่องแปลง รดน้ำแปลงไว้ล่วงหน้า วัน ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ แถว ระยะห่างแถวละ 30 เซนติเมตร

จากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ ช้อนชา รองก้นหลุมแล้วเกลี่ยดินกลบเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง แล้วนำต้นกล้าอายุประมาณ 7-10 วัน (นับจากวันเพาะเมล็ด) โดยให้ต้นมีวัสดุเพาะหรือดินหุ้มรากติดมาด้วย นำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นรดน้ำเช้าเย็น วัน เมื่อต้นกล้าตั้งตัวดีแล้ว จึงให้น้ำวันละ ครั้งในตอนเช้า

เมื่อต้นกล้าอายุ 15 และ 25 วัน ก็ให้ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา ช้อนต่อต้น เมื่ออายุ 35 วัน และ 45 วัน เติมปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในอัตราเดียวกัน โดยฝังลงในหลุ่มตื้นๆ ห่างจากโคนต้นประมาณ นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย และช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วันต้น จะมีใบใหญ่ประมาณ 4-5 ใบ และส่วนดอกมีใบเล็ก 1-2 คู่ ต้องปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง

จากนั้นอีก 5-7 วัน ในแต่ละกิ่งจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง และเมื่ออายุ 40-45วัน แต่ละกิ่งจะมีตายอดขนาดเมล็ดข้าวโพด ดอกข้างมีขนาดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่และออกดอกสวยงามในเดือนตุลาคมพอดี

ส่วนผู้ที่ต้องการเพาะเมล็ด ควรเพาะเมล็ดลงกระบะก่อน 7-10 วัน หลังจากเมล็ดงอกแล้วให้ย้ายลงถุงดำ ก่อนที่จะนำไปปลูกลงดิน หากต้องการคำปรึกษา หรือขอรับเชื้อไตรโคเดอร์มา สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

(จำนวนผู้เข้าชม 409 ครั้ง)