...

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

จ.ชัยนาท ชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด 6-7 ก.ค.นี้ ที่อำเภอหันคา

นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขตท้องที่จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกีฬาและนัทนาการจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2559 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท กิจกรรมที่ 1 ลาร้อนอ้อนฝนปั่นสองล้อเข้าหันคาเมืองคนดี ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาราวเทียน บ้านบุทางรถ หมู่ 5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา โดยมีกิจกรรมปลูกป่า 100 ต้น ร้อยใจคนชัยนาทรักษ์ป่า ร่วมรำลึกสดุดีคนดีจากหันคา ด.ต.ชยุต จันทวิมล หัวหน้าสายตรวจจักรยาน บริการนักท่องเที่ยว สภ.พระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าครูสอนหลักสูตรอาสาสมัครบริการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชาวหันคา จังหวัดชัยนาท บุคลากรที่นำกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และกิจกรรมปั่นจักรยานจากศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาราวเทียน ไปยัง ค่ายลูกเสือไพรนกยูง MT ฟาร์ม ตำบลไพรนกยูง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 Bike to Tour ลาร้อนอ้อนฝนปั่นไป เที่ยวไป ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าทอลาวเวียงเนินขาม ต.เนินขาม โดยมีกิจกรรมเวทีเสวนาแนวคิดการพัฒนาบ้านเนินขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไร ปั่นจักรยานสองน่องถีบเที่ยวท่องเบิ่งผ้าทอลาวเวียง ตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีชาวลาวเวียงเนินขาม ระยะทาง 10 กิโลเมตร ภาคบ่ายกิจกรรม Bike to Tour อนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านลาวเวียง รำวงย้อนยุคพื้นบ้าน โดยคณะรักแคนพื้นบ้านเนินขาม
ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-5647-6644

(จำนวนผู้เข้าชม 738 ครั้ง)