...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๗.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน โดยมีนางสาวกนกวลี สุริยะธรรม
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
นายวีระเกียรติ สหวรเมธี ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
และนางสาวปวีณา พัดภูเขียว เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน โดยมีนายประทีป
อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหานเป็นประธานในพิธี

(จำนวนผู้เข้าชม 437 ครั้ง)