...

พิธีเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านพิพิธภัณฑ์ โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(บวร On Tour)
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านพิพิธภัณฑ์ โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวกนกวลี สุริยะธรรม ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง รับมอบป้ายชุมชนคุณธรรม (บวร On Tour) สำหรับหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

(จำนวนผู้เข้าชม 631 ครั้ง)