...

แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่จุดคัดกรองของ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงได้จัดทำเป็นระบบเหยียบ เรียบร้อยแล้ว

(จำนวนผู้เข้าชม 635 ครั้ง)