...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม นี้ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม นี้ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
Ban Chaing National Museum will reopen on May 22, 2020 under strong COVID-19 safety measures.

(จำนวนผู้เข้าชม 625 ครั้ง)