...

กิจกรรมดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
๑.วัดไข้เจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน
๒.ดูแลทำความสะอาด กำจัดวัชพืชตามแนวรั้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
๓.ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารเรือนไทพวน
//พิพิธภัณฑ์ของท่าน เราจะช่วยกันดูแล//

(จำนวนผู้เข้าชม 741 ครั้ง)