...

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

                     วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยมีนางสาวภัสอาภา ธีรวุฒิชูวงศ์ และ นางสาวพรศิริ เลิศเสถียรชัย ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 648 ครั้ง)