...

คณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๑๐ น.
คณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง โดยมีนายสุพัฒน์ สุทธิบุญ นางยุพา ภูมิศรีแก้ว เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 673 ครั้ง)