...

คณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๑๘ คน
เข้าเยี่ยมชมหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน โดยมีนางสาวอารียา เนียมสอาด เป็นวิทยากรนำชม พร้อมอำนวยความสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 495 ครั้ง)